ORD-ning!

   För ett hållbart språk

Skandia


"Med kortare texter, ny struktur och ny layout är Jag i Skandia idag en mer lätt-tillgänglig webbplats för Skandias samtliga anställda. Detta tack vare Susanne som gått igenom de 250 webbsidorna och som nu gått i mål med en mer tilltalande och tydligare HR-portal på vårt intranät.


Susanne är professionell; Hon brinner för Klarspråk och är ivrig att få omsätta sin nya kunskap i InformationsDesign."


Ingrid Roslund Winje

HR

Livförsäkringsbolaget Skandia

Eneas


"Vi behövde någon som kunde översätta våra nyhetsbrev från norska till ett klart och tydligt svenskt språk. Susanne hjälpte oss med detta och översatte även avtals-text till våra kunder på den svenska marknaden.


Jag kan varmt rekommendera Susanne för hennes språkkunskaper och stora förståelse för målgruppsanpassade texter."


Haakon Heyerdahl

Market Manager

Eneas Services AS

 ORD-ning!  ©  2015