ORD-ning!

   För ett hållbart språk

InformationsDesign


InformationsDesign är ett relativt nytt akademiskt ämne som fokuserar på att göra information så begriplig, meningsfull och lättillgänglig som möjligt. Men kunskapsområdet är långt ifrån nytt och har under modern tid bland annat använts vid arbetet med att ta fram skyltar, informationstavlor, kartor och användarmanualer.


InformationsDesign - en utbildning

Hållbart Mode


Min intresse för mode är stort och har alltid funnits, både i mitt professionella och privata liv. Nu handlar det mycket om hållbart mode, vilket avspeglas tydligt

i min kandidatuppsats – Hållbart mode –

en studie om hur man genom en anpassad form av Klarspråk och en tydligare koppling mellan ord och handling kan skapa bättre förutsättningar för en hållbar modekonsumtion. 


Läs gärna min uppsats!


Framtidens kläder kommer bestå av återvunnen textil, ingen olja – bara skog!

 
ORD-ning!  ©  2015