ORD-ning!

   För ett hållbart språk

Behöver du få ordning på dina texter ...


...  eller tycker du att det är svårt att skriva på ett enkelt och lättillgängligt språk?

Då har du kommit rätt! Jag arbetar med INFORMATIONSDESIGN, det vill säga

att göra information så begriplig, meningsfull och lättillgänglig som möjligt.


Det kan till exempel handla om:

  • texter till webbsidor, broschyrer och manualer
  • redaktionella texter och reportage (t.ex. kundcase)
  • omarbetning av redan befintliga texter
  • språkgranskning och korrektur
  • lättläst och klarspråk.


Kontakta mig på:

susanne(at)ord-ning.se

070-314 38 46

 

Informationsarkitekt SUSANNE TINGSTEDTVisste du att cirka 20 % av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter?

Hur kommunicerar du med dem?


Sverige har en språklag


Enligt Språklagen (2009:600) 

ska alla som är bosatta i Sverige

ha tillgång till det svenska språket.

Språket i offentlig verksamhet ska

därför vara vårdat, enkelt och begripligt. Det är en demokratisk rättighet för Sveriges medborgare att förstå det offentliga språket.

Klarspråk


Klarspråk står för klara och tydliga myndighetstexter och använts idag av

allt fler organisationer och företag.


Klarspråk innebär bland annat att man:

  • skriver kort och det viktigaste först
  • använder ett aktivt språk
  • undviker ålderdomliga ord och förklarar svårbegripliga termer

 

Ett hållbart språk


Information är en grundpelare i alla hållbarhetsprocesser och att kommunicera på ett begripligt och lättillgängligt språk är en förutsättning för att lyckas. Genom att arbeta med klarspråksfrågor förbättrar du din kommunikation med dina anställda, dina kunder och din omvärld.


Det tjänar vi alla på!ORD-ning!  ©  2015